Philips TV logo

Besplatna aktivacija jamstva

Podaci o uređaju

Apple ne podržava registraciju na ovoj web stranici. Registracija se mora izvršiti putem pretraživača na računaru ili mobilnom uređaju sa Android OS-om.

DATUM KUPNJE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

Nalazi se iza TV-a ili na kutiji od TV-a i ima ukupno 14 znamenaka

CIJENA UREĐAJA

BROJ RAČUNA

NAZIV TRGOVINE

Osobni podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

MOBITEL